DUURZAAM KATTENBROEK

cropped-kd_licht.png
Beste lezer

Vanuit de werkgroep Gesloten Stad Energieneutraal (GSEN) in Kattenbroek hebben wij een buurtenquête gehouden en tot onze verrassing gezien dat de bereidheid om te denken én te investeren in duurzame bronnen groot is, zeker nu fossiel iedere maand duurder wordt. Wij realiseren ons goed dat iedereen op dit traject op een ander punt instapt. Sommigen zullen de eerste stappen kunnen zetten met tochtdichting en zuiniger stoken, anderen zullen verdergaande maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld beter isolerend glas, zonnepanelen en dergelijke. Weer anderen zijn wellicht toe aan vervanging van de CV-ketel en zoeken informatie over het gebruik van zonnewarmte voor de verwarming en het tapwater.

Voor wat betreft dat laatste hebben wij goed nieuws. Wij hebben contact gezocht met de firma TripleSolar. Zij combineren zonnepanelen die elektriciteit opwekken met warmte opwekking in een zogenaamd PVT-paneel (Photo-Voltaisch Thermisch). Dit paneel vormt de bron voor een water/water warmtepomp. Het zonne-PVT-paneel levert de elektriciteit en de warmte voor de warmtepomp. Op deze manier levert hetzelfde dakoppervlak tweemaal energie, waarbij het thermische paneel het zonnepaneel ook nog koelt, wat resulteert in een grotere efficiëntie. Het systeem is bovendien fluisterstil, omdat het geen buitenunit (ventilator) heeft. Wij zijn heel enthousiast dat wij Hans van Heezick van TripleSolar bereid hebben gevonden om een online presentatie te geven over de werking van hun systeem. Je bent hierbij dus van harte uitgenodigd om deel te nemen en alle vragen te stellen die je mogelijk hebt.
De presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 29 maart, van 19:30 – 20:45. Toegang via onderstaande zoom link.

Topic: Duurzaam Kattenbroek en Triple Solar
Time: Mar 29, 2022 19:30 Amsterdam

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2986278282
Meeting ID: 298 627 8282
Duurzaam Kattenbroek
info@duurzaam-kattenbroek.nl
3823Tj 86, Amersfoort
Email Marketing Powered by MailPoet