Achtergrondinformatie

Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft in 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat welke alternatieven er in welke wijken het meest haalbaar en betaalbaar zijn.

Voor Kattenbroek ligt de voorkeur bij een all-electric geïntegreerde warmteoplossing. De gemeente gaat samen met de bewoners de technische analyse bekijken en aan de praktijk toetsen en gaat samen met de bewoners een wijkwarmteplan opstellen. De keuze wordt sterk bepaald door de laagste nationale kosten van de Startanalyse. Netverzwaring is een aandachtspunt. Het streven is dat de wijk in 2040 aardgasvrij is.

Voor meer informatie zie Amersfoort aardgasvrij in 2050 www.amersfoort.nl/aardgasvrij

 

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

De NMU beschikt over het Servicepunt Energie Lokaal. Bij de dit servicepunt kunnen initiatiefnemers uit de provincie Utrecht terecht voor vragen, bijvoorbeeld over het opzetten en opschalen van lokale  duurzame energie-initiatieven. Ook ondersteunt het Servicepunt sinds 2011 de wijkgerichte energie-initiatieven, zoals Duurzaam Kattenbroek.

De NMU organiseert het opleidingstraject Leren over Warmte en organiseert trainingen voor Klimaatambassadeurs.

NMU: https://www.nmu.nl/service-advies/servicepunt-energie-lokaal/