Amersfoort CO2-neutraal

Het klinkt nog zo ver weg maar in Amersfoort, net als in heel Nederland, moeten in 2050 alle woningen en bedrijven aardgasvrij zijn. Dat betekent dus dat we elektrisch gaan koken en dat we gebouwen op een andere manier gaan verwarmen. Dus niet meer via je CV ketel die op gas werkt.

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 12 oktober 2021 de ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarin staat welke alternatieven er in welke wijken het meest haalbaar en betaalbaar zijn. Ook staat hierin een volgorde van wijken waar we met bewoners en bedrijven in gesprek gaan over een gasvrije toekomst en de stappen daar naartoe.

In de Transitievisie Warmte is een volgorde van buurten en wijken voorgesteld waarin de gesprekken in de stad plaats gaan vinden. Dat betekent niet dat er al besloten is welk warmtesysteem of welke warmtebron gebruikt moet worden. Of hoe er geïsoleerd kan worden. En ook niet wanneer een buurt aardgasloos wordt. Dit soort keuzes worden pas later, in goed overleg met bewoners en bedrijven uit de buurten en wijken gemaakt. De Transitievisie Warmte kan daarmee worden gezien als een startpunt, een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden, voor een gesprek met de buurten en wijken, met als doel uiteindelijk samen tot een goed plan te komen dat bijdraagt aan een aardgasvrije toekomst.

Wil jij weten wat dit voor jouw wijk betekent? Lees er alles over op: www.amersfoort.nl/aardgasvrij