Een Fixbrigade in Kattenbroek?

In de wijk Kruiskamp gaat een zgn. Fixbrigade van start. De Fixbrigade bestaat uit professionele klusteams voor middelgrote duurzaamheids- en isolatiemaatregelen, die meestal niet door vrijwilligers kunnen worden gedaan, maar die ook niet hoeven te wachten tot een volledige woningrenovatie. De Fixbrigade werkt nauw samen met de woningbouwverenigingen en is vooral bestemd voor bewoners met lage inkomens in slecht geïsoleerde (veelal huur)woningen.

In Amersfoort-zuid en Soesterkwartier is een klussenteam van vrijwilligers actief, die inmiddels een tiental woningen heeft voorzien van kleine maatregelen. In Kattenbroek bestaat er geen klussenteam of Fixbrigade (voor zover bekend). Als er toch behoefte is aan ondersteuning laat het dan weten via de opmerkingen of een e-mail naar: .