Een ervaring met een nieuw plat dak

Dankzij de bewonersavond op 24 januari 2024 met het thema Platte daken, isolatie, regenwateropvang en -benutting voelde ik me voldoende geïnformeerd waarop te letten bij het vervangen van ons huidige bitumen platte dak (100 m2) dat er nu bijna 30 jaar op lag – met heel wat hobbels waar de lijm was losgekomen, maar gelukkig nog nooit gelekt.

Daar er ook nog zonnepanelen op het dak lagen, onder 10 jaar garantie, werd het een gecombineerde klus.

Het demonteren van de zonnepanelen en tijdelijk opslaan. Het leggen van het nieuwe dak en vervolgens weer het monteren van de zonnepanelen.

We hadden een aantal aanvragen voor het leggen van het dak bij verschillende aanbieders gedaan, en één van hen had ook het monteren en demonteren van de panelen als optie. We hebben daar niet voor gekozen om zeker te blijven van de garantie op de panelen – dit bleek later een goede … Lees verder

Subsidie voor aanleg groene daken

Dit artikel was geplaatst door de Gemeente Amersfoort op 28 februari 2024 – wees er snel bij leert de ervaring van de vorige jaren.

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen bewoners en bedrijven weer subsidie aanvragen voor de aanleg van groene daken. Ook huurders, ondernemers en woningcorporaties kunnen de subsidie ontvangen.

Een groen dak op een woning, bedrijfspand of schuur verlengt de levensduur van het dak. De beplanting is goed voor insecten en vergroende daken dragen bij aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. Zonnepanelen op een groen dak hebben een hoger rendement.

Subsidie

Voor de aanleg van een groen dak op woningen is de subsidiepot tot en met 2026 elk jaar € 100.000,-. Ook eigenaren en huurders van bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed kunnen aanvragen als zij het dak van hun pand(en) willen vergroenen. Het subsidiebedrag per vierkante meter varieert van € 20,- tot € 40,-. Hoe meer water jouw

Lees verder

Verslag bewonersavond 24 januari 2024,
Platte daken, isolatie, regenwateropvang en -benutting

Op  24 januari werd de thema-avond Platte daken, isolatie, regenwateropvang en -benutting  door zo’n 25 bewoners bezocht en we hadden een interactieve avond met de volgende sprekers:

  • André van den Engel, van de branchevereniging van dakbedekkingsbedrijven, VEBIDAK
  • Jeroen van Alphen, bewoner in Kattenbroek – Almeerderhout
  • Louis Broersma, bewoner in Kattenbroek – Australiëring

André van den Engel:

VEBIDAK vertegenwoordigt 170 dakbedekkingsbedrijven en werken volgens standaard consumentenvoorwaarden. Daken gaan in het algemeen zo’n 25 – 30 jaar mee en kunnen dan lekkages gaan vertonen. Daken die vol in de zon liggen gaan sneller achteruit. Verder zijn het de constructiedetails die de levensduur van de daklaag bepalen. Belangrijk is het dak regelmatig schoon te houden (regenwaterafvoer e.d.). VEBIDAK beschikt over apparatuur voor levensduurinspectie. Ook kan het bedrijf helpen bij vragen of het vergelijken van offertes.

De voorgeschreven isolatiewaarde is toegenomen van een rc waarde van 2,5 (in 1990) naar een rc waarde … Lees verder

24 januari a.s.  is er weer een bewonersavond met als thema: Platte Daken en Waterhuishouding. Informatie en bewoners delen hun ervaringen! 

De Kattenbroekse huizen zijn allemaal ongeveer 30 jaar oud. Dit betekent dat het dakleer, dat is aangebracht op de platte daken aan vervanging toe is. Meerdere bewoners hebben al last gehad van lekkage en hebben al hun dak laten renoveren, maar bij de andere huizen ligt lekkage op de loer.

Het moment waarop we het dakleer vervangen is ook het moment waarop we isolatie kunnen aanbrengen op onze platte daken. Daarvoor wordt een laag PIR schuim aangebracht met een hoge isolatiewaarde. Bij de aanleg moet rekening worden gehouden met de aansluiting op de dakrand en  de regenpijp. Voor de eindlaag kun je kiezen voor verschillende materialen, sommigen brengen opnieuw een grindlaag aan, anderen doen dat weer niet.

Luister naar de verhalen van Kattenbroekers en VEBIDAK (de branche vereniging)

Als je regenwater rechtstreeks afvoert naar het riool dan ben je het kwijt. Je kunt er ook voor kiezen het op te … Lees verder

Het is weer tijd voor de warmtescan

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een mogelijkheid om een warmtescan aan te vragen bij Duurzaam Kattenbroek.

Deze scans zijn vooral handig als je het vermoeden hebt van een warmte/koude lek in je huis, waarvoor je maatregelen wilt nemen.

Er zijn vier medewerkers bij Duurzaam Kattenbroek die een dergelijke scan kunnen uitvoeren en op basis daarvan een advies kunnen geven. Deze adviezen zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met deze scans en de bekendheid met de Kattenbroekse huizen.

We zijn echter geen van allen uitgesproken deskundig.

Als je een verdergaand deskundig advies wilt, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket

De scans worden bij voorkeur uitgevoerd als de buitentemperatuur onder de 5º Celsius is. De aanvragers moeten dan ook vaak even in de wachtrij, voordat er gescand kan worden. Je kunt je opgeven via , wij nemen daarna contact op voor een … Lees verder

Terugblik bewonersavond 8 november met als thema de (hybride) warmtepomp

Vorige week heeft Duurzaam Kattenbroek voor de 2de keer een thema-avond over de (hybride) warmtepomp georganiseerd.

Een avond waarbij Kattenbroekers hun ervaringen deelden met geïnteresseerde buurtbewoners.

In onze ogen was het een erg succesvolle avond met meer dan 25 geïnteresseerde aanwezigen.

Uit een terugblik naar onze meeting in februari blijkt dat de markt snel volwassener en beheersbaarder wordt. Was er eerst soms nog een gebrek aan materialen en kennis, deze achterstand is nu weggewerkt.

Daarnaast nam het buurtinitiatief van de Gesloten Stad (onderdeel van Kattenbroek) ons mee in het selectie traject die zij de afgelopen periode hebben doorlopen. Behalve de warmtepomp kwamen er ook nog primaire voorwaarden aan te pas: Isoleren, dubbel glas (HR++).

We hadden op onze website al eerder over dit initiatief gesproken (link hier) en indien er bewoners zijn die zich aan willen sluiten bij het initiatief van de aanschaf van de Quatt neem … Lees verder

Welke vragen, onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, groen, energie(besparen) leven er onder Kattenbroekers

Beste bezoekers van ‘Duurzaam Kattenbroek’ en lezers van onze nieuwsbrief,

Omdat we graag willen weten welke vragen, onderwerpen, etc op het gebied van duurzaamheid, groen, energie(besparen) leven, willen we jullie vragen om ideeën, onderwerpen en tips aan ons door te geven.

Met jullie ideeen kunnen we bij voldoende interesse in de buurt nieuwe thema-avonden organiseren.

Dat kan heel eenvoudig door op de titel van dit artikel of deze link te klikken en je ideeën in te vullen in het reactie veld.

We verzoeken je tevens je naam en e-mail adres in te vullen zodat we evt. contact kunnen opnemen als we bepaalde vragen hebben.

Bij voorbaat dank.

Een warmtepomp voor Duurzaam Kattenbroekers?

Beste bewoners van onze mooie wijk Kattenbroek,

Via Casper Lange de voorzitter van het buurtinitiatief Gesloten Stad Energie Neutraal (GSEN) kwam deze informatie van de werkgroep Kattenbroek Duurzaam naar ons toe.

De afgelopen jaren heeft het comité gefunctioneerd als informatie- en vraagbaak voor het verduurzamen van 33 betrokken woningen. Dit is stapsgewijs gedaan. Eerst de goedkoopste stappen, zoals kierdichting en stookgedrag, daarna de wat duurdere, zoals extra isolatie en HR++ glas.

Dit was al behoorlijk succesvol, want meer dan 20 woningen hebben inmiddels het oude dubbelglas vervangen door HR++.  Hieruit bleek ook dan een gezamenlijke inkoop heel aantrekkelijk kan zijn.

Mogelijk een actie die we ook kunnen coördineren met onze belangstellenden – een punt ter bespreking in de volgende bijeenkomst.
Geef uw interesse eventueel aan in het commentaarveld onderaan dit artikel.

De warmtepomp

Nu komt de volgende stap: de warmtepomp. In onze laatste Duurzaam Kattenbroek hebben we de ervaringen van … Lees verder

Warmtescans in Kattenbroek

Afgelopen winter zijn er weer flink wat warmtescans uitgevoerd bij bewoners in Kattenbroek. We hebben nu een team van 3 inwoners die weten hoe ze met de warmtecamera moeten omgaan en die goed op de hoogte zijn van de gemiddelde energiesituatie van woningen in Kattenbroek. De reden waarom inwoners een scan willen laten uitvoeren is verschillend. De een wil graag van advies, voordat hij/zij gaat investeren. Een ander wil graag een bevestiging van een vermoeden, omdat ze ergens een onbehaaglijk koudeplekje hebben. Wat ook nog al eens voorkomt is dat inwoners al de nodige maatregelen hebben getr

offen en dan ter bevestiging toch nog graag een scan hebben om te zien of er toch nog ergens lekken zitten. Hoe dan ook; we denken dat we met de warmtescans de inwoners van Kattenbroek een dienst kunnen bewijzen. Vanaf oktober/november staan we weer voor u klaar. Voor technische adviezen kun je ook … Lees verder