Diensten en advies

Voor woningen

naamwat is het?Voordelen / nadelen
MilieuCentraal
Verbeterjehuis.nl
Overzicht van energiebesparende maatregelen Goede achtergrond informatie, geeft ook informatie over energielabel
Geen informatie over houtpelletkachel
Energielabelvoorwoningen.nlChecken en eventueel aanpassen van het energielabel van je eigen woning Hoger energielabel draagt bij aan hogere (verkoop)waarde van je huis 
Moet maatregelen kunnen aantonen
033energie.nlEnergieloket van Amersfoort. Geeft adviezen en verwijst door naar gespecialiseerde bedrijven Gratis deskundig advies 
Maatwerkadviesvoor 
woningen.nl 
Maatwerkadvies door gecertificeerd maatwerkadviesbureau 
Maatwerkadviesvoor
Vve-s.nl 
Maatwerkadvies door gecertificeerd maatwerkadviesbureau 
Solvari.nlWebsite en nieuwsbrief: bedoeld om makkelijk offertes te laten uitbrengen door aangesloten partnersToegang tot aanbieders
Zonnepanelen, postcoderoos project 
Servicehouse
Zonnepanelen op lokale grote daken produceren elektriciteit, die met subsidie wordt ingekocht door particulieren Geen eigen investering, wel gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit met gebruikmaking van subsidie 
Opwekking van duurzame elektriciteit is losgekoppeld van het eigen huis, kostenplaatje niet helemaal duidelijk 
zelfstroom.nl/amersfoortZonnepanelen huren gedurende 10 jaar. Na 10 jaar kun je de panelen overnemen voor € 50 per stuk  Geen eigen investering, toch lagere energielasten.
De totale kosten, gerekend over 10 jaar zijn ca. 2x zo hoog als bij koop (bij 12 panelen totaal € 8.400)
Powerpeers.nlGroene stroom leveren of afnemen van buren, vrienden of collega’s. Netwerk van opwekkers en gebruikers Elektriciteitsproductie van PV panelen die boven het eigen verbruik uitkomt valt niet onder de salderingsregeling en kan tegen een goed tarief worden doorverkocht   
CV-ketel huren 
(kan bij meerdere leveranciers/installateurs) 
Huren ipv kopen kan voordelig zijn als overgang naar aardgasvrije verwarming Uitstel van investering in bijv. warmtepomp, geen vervroegde afschrijving 
Hogere maandkosten 
Verwarmingssysteem waterzijdig inregelen 
(via installateur) 
Doorstroming van radiatoren inregelen, waardoor stookgedrag verbetert. Via installateur Beter stookgedrag van de CV ketel, lagere kosten
Kosten van inregelen 

Voor scholen

Naam Wat is het?Voordelen
Energy Challenges Jongeren van basis- en voortgezet onderwijs voeren campagne voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school Sluit aan bij een bestaand initiatief, draagt bij aan bewustwording 
Beter afval scheiden op scholen Scholen gaan afval gescheiden aanbieden, inzameling door ROVA?Sluit aan bij initiatief VVD raadslid, draagt bij aan bewustwording 

Voor bedrijfs- of verenigingsgebouwen 

Naam Wat is het?Voordelen / kansen
Milieubarometer.nlHandig instrument om de CO2-footprint en andere milieuprestaties van een bedrijf te meten. Biedt inzicht in de mogelijkheden. Wordt gratis aangeboden door de gemeente  
Infomil.nl
erkende maatregelen energiebesparing 
Maatregelen per branche, die binnen 5 jaar worden terugverdiend en die bedrijven verplicht zijn te nemen Voor 19 branches worden maatregelen voorgeschreven 
Ook bruikbaar voor bedrijven, verenigingen e.d. die daar niet onder vallen 
Zonnepanelen 
individueel of collectief
(bijv. Econnetic)
Plaatsen van zonnepanelen als er voldoende dakruimte beschikbaar isGrotere projecten komen in aanmerking voor SDE+ subsidie  
LED verlichting 
(bijv. lichtdirect.nl)
Energiezuinige verlichting Wordt snel terugverdiend 
Wegwijzerafvalvrijkantoor.nlMogelijkheden voor circulaire maatregelen (vooral bestemd voor facilitair manager) 

Diverse

Naam Wat is het?Voordelen / Nadelen
http://voetafdruktest.wnf.nlMiddel om je ecologische voetafdruk te bepalen Bewustwording
Bevat een aantal arbitraire keuzes
Buurauto.nlHuishoudens sluiten contract, Buurauto regelt e-auto, laadpaal en parkeerplaats. Je betaalt een maandelijkse vergoeding Geen eigen investering, toch de beschikking over een elektrische auto, samen met buurtgenoten.
Ontzorging. Verschuiving van bezit naar gebruik. 
Kosten, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Interessant bij regelmatig gebruik