Netverzwaring in actie in onze wijk.

Op verschillende plaatsen in de wijk wordt gewerkt aan het leggen van nieuwe elektriciteitsleidingen. Dit in verband met de netverzwaring die door Stedin in de wijk wordt doorgevoerd.

Dit betekent meer capaciteit voor de inkoop van elektriciteit voor warmtepompen en meer mogelijkheden voor de teruglevering van zonnestroom aan het net. Dit past bij de keuze voor een 100 % elektrische aanpak voor de verwarming van Kattenbroek die een aantal jaren door de gemeente is gemaakt.