Overige informatie

Overige informatie is te vinden op de volgende sites. Langzaam proberen wij deze pagina te vullen met zinvolle links welke jou verder kunnen helpen.

Amersfoort aardgasvrij in 2050 www.amersfoort.nl/aardgasvrij

Duurzaam Amersfoort breed https://duurzaam033.nl/

Dankzij KeiTV bijgaand het filmpje wat is gemaakt van de Lancering van Duurzaam033 door Wethouder Astrid Janssen: https://www.youtube.com/watch?v=x8OYo0v_Maw

 

Een derde huiseigenaren haakt af bij subsidieaanvraag verduurzaming

Het aanvraagproces voor de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) is voor veel huiseigenaren onbegrijpelijk, ontoegankelijk en tijdrovend. Dat blijkt uit de meldingen van het subsidiemeldpunt van Vereniging Eigen Huis. Een op de drie huiseigenaren haakt af tijdens de aanvraag. Om dit te verhelpen moeten huiseigenaren vooraf subsidie krijgen, vindt de vereniging. 

Eind maart opende Vereniging Eigen Huis het meldpunt subsidie. Binnen een maand kwamen er bijna 700 meldingen binnen. “Dat er zoveel huiseigenaren problemen ondervonden bij het aanvragen van subsidie, daar zijn wij echt van geschrokken”, aldus Maud Weide, belangenbehartiger energie en verduurzamen. Het aanvraagproces moet worden vereenvoudigd. De ISDE is een belangrijke landelijke subsidie die huiseigenaren helpt bij het bekostigen van verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie en een (hybride) warmtepomp.  

Meest voorkomende problemen 

Uit de meldingen komt duidelijk naar voren wat de meest voorkomende problemen zijn bij de subsidieaanvraag. De subsidie kan na uitvoering van de maatregelen worden aangevraagd. De webpagina om de subsidie aan te vragen met het juiste formulier is slecht vindbaar. Daarnaast zijn de voorwaarden vooraf onduidelijk. Huiseigenaren komen er vaak achteraf pas achter dat zij foto’s van de oorspronkelijke situatie en de uitvoering van de maatregelen moeten maken. Sommige huiseigenaren die de gehele aanvraag doorliepen ontvingen minder subsidie dan zij hadden verwacht. Weide: “Om deze problemen te verhelpen en ervoor te zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van de subsidie, pleiten wij voor een subsidie vooraf. Zo wordt de financiële drempel voor kwetsbare huishoudens verlaagd.” 

Factsheet Resultaten meldpunt subsidie verduurzaming (ISDE) (pdf)

Stappenplan ISDE-subsidie (pdf)

Subsidie voor duurzame energie