Zonder leenruimte toch verduurzamen

Een artikel van het Kennisplatform Energie

Voor mensen die geen ruimte hebben om verduurzaming te financieren heeft het Warmtefonds een lening die rentevrij is, maar ook – de eerste vijf jaar – aflossingsvrij. Na vijf jaar wordt eenmalig de draagkracht getoetst. Alleen bij voldoende draagkracht gaat de woningeigenaar een maandelijkse aflossing betalen.

Lees meer over de rentevrije lening.

Een warmtepomp voor Duurzaam Kattenbroekers?

Beste bewoners van onze mooie wijk Kattenbroek,

Via Casper Lange de voorzitter van het buurtinitiatief Gesloten Stad Energie Neutraal (GSEN) kwam deze informatie van de werkgroep Kattenbroek Duurzaam naar ons toe.

De afgelopen jaren heeft het comité gefunctioneerd als informatie- en vraagbaak voor het verduurzamen van 33 betrokken woningen. Dit is stapsgewijs gedaan. Eerst de goedkoopste stappen, zoals kierdichting en stookgedrag, daarna de wat duurdere, zoals extra isolatie en HR++ glas.

Dit was al behoorlijk succesvol, want meer dan 20 woningen hebben inmiddels het oude dubbelglas vervangen door HR++.  Hieruit bleek ook dan een gezamenlijke inkoop heel aantrekkelijk kan zijn.

Mogelijk een actie die we ook kunnen coördineren met onze belangstellenden – een punt ter bespreking in de volgende bijeenkomst.
Geef uw interesse eventueel aan in het commentaarveld onderaan dit artikel.

De warmtepomp

Nu komt de volgende stap: de warmtepomp. In onze laatste Duurzaam Kattenbroek hebben we de ervaringen van … Lees verder